Utilitat del Denosumab en l’artritis reumatoide

En un petit assaig clínic publicat a la revista arthritis care and research l’any 2010 ja s’observava que el tractament amb denosumab en malalts amb artritis reumatoide podia frenar la destrucció articular i radiològica a les mans. Denosumab (Prolia) es un anticòs monoclonal que bloqueja una proteïna anomenada RANK-L que activa una cèl·lula anomenada osteoclast que destrueix el cartílag i l’os. En l’artritis reumatoide activa aquestes cèl·lules estan molt actives i destrueixen l’articulació. A pesar de que denosumab s’utilitza com a tractament per l’osteoporosis sempre s’ha especulat amb la possibilitat de que  podria ser útil com a teràpia complementaria (ja que denosumab no es antiinflamatori pel que no afecta a l’activitat de la malaltia) en l’artritis reumatoide.

Un nou estudi amb 70 malalts dProlia i AR’un any de durada publicat aquest juliol a la revista Journal of Bone Mineral Metabolism ha estudiat aquesta possibilitat.  A setanta malalts amb una mitja d’edat de 70 anys (55% tractes amb teràpia biològica i una activitat de la malaltia bastant baixa) se’ls hi ha afegit denosumab. A l’any s’ha observat que hi ha una milloria tant en la densitat mineral òssia com en la destrucció articular de la malaltia. Aquesta destrucció es mesura valorant l’aparició d’erosions òssies així com l’estretament articular. En aquest malalts, doncs, s’observa sobretot una milloria en les erosions.

Estaria bé doncs,  la realització d’un assaig clínic amb un número més elevat de malalts i amb un grup placebo per acabar de confirmar aquestes sospites per una banda i un altre que permetés confirmar la utilitat clínica d’aquesta milloria radiogràfica.