Tendinitis i patologia de parts toves

Tendinitis de l’espatlla

Què es la tendinitis de l’espatlla?
La tendinitis del espatlla o síndrome del manegot dels rotadors és una patologia molt usual i representa la causa més freqüent de dolor en l’espatlla.
L’espatlla és una articulació molt complexa encarregada alhora de donar molta mobilitat al braç amb l’estabilitat necessària. Per poder realitzar tots els moviments tenim 4 músculs, el supraespinós, el infraespinós i les rodons major i menor. La inflamació i les ruptures parcials o totals dels tendons d’aquests músculs provoquen els símptomes d’aquest quadre.
Aquesta patologia sol ocórrer per moviments repetitius o traumatismes, encara que en moltes ocasions els malalts no expliquen cap antecedent.
La síndrome del manegot dels rotadors provoca dolor a l’espatlla sobretot al realitzar determinats moviments, els més típics son al pentinar-se, a l’intentar cordar-se els sostenidors o al posar-se un jersei. També es típic que el dolor augmenti amb el repòs nocturn.

Com es diagnostica?
El diagnòstic de la síndrome del manegot dels rotadors es realitza per la clínica i per l’exploració física. A vegades es necessari realitzar una radiografia (per descartar altres patologies) o una ecografia o una ressonància per confirmar la inflamació d’un o varis tendons o veure si hi ha ruptures parcials o totals dels mateixos.

Quin es el tractament?
El tractament de la síndrome del manegot dels rotadors consta de varies opcions depenent del temps d’evolució, de la intensitat del dolor i de l’incapacitat que provoca.  En els casos lleus es pot intentar repòs, antiinflamatoris o rehabilitació. En casos molt crònics o amb molt dolor poden  realitzar-se infiltracions. En alguns casos puntuals serà necessària la cirurgia.

L’epicondilitis i l’epitrocleitis

Què son l’epicondilitis i l’epitrocleitis?
L’epicondilitis (també coneguda com colze del tenista) i l’epitrocleitis (coneguda com colze del golfista) son una causa molt freqüent de dolor en el colze.
L’epicondilitis provoca dolor a la cara externa del colze, a la regió de l’epicòndil, la protuberància òssia més externa del colze. Està provocada por moviments repetitius del colze (extensió i supinació, com els de colpejar  la pilota amb la raqueta, o aixecar una bossa), encara que en ocasiones el malalt no explica cap antecedent. En altres ocasiones pot tractar-se d’una malaltia professional, associant-se a professions que fan moviments repetitius amb les extremitats superiors  (muntadors a fàbriques, carnissers…) El dolor és secundari a una inflamació del tendó del múscul extensor del radial curt del carp.
L’epitrocleitis (o colze del golfista) en canvi, provoca dolor a la cara interna del colze, en la protuberància òssia més interna. Sol estar provocada por moviments repetitius de flexió i pronació del colze (como quan colpegem una pilota de golf), encara que en ocasiones no hi ha cap antecedent. Al igual que en l’epitrocleitis també pot tractar-se d’una malaltia professional.  El dolor es produeix por la inflamació dels músculs que s’insereixen a l’epitròclea.
En aquestes dos patologies el dolor augmenta al realitzar el moviment que utilitza els músculs afectes o al pressionar la zona i millora amb el repòs.

Com es diagnostica?
En la majoria d’ocasions amb l’historia clínica i l’exploració física es suficient pel diagnòstic. En caso de dubte o si volem descartar altres malalties pot realitzar-se una radiografia, una ecografia o una ressonància magnètica.

Quin és el tractament?
Hi ha diversos tractaments per aquestes patologies. Solem començar amb els tractaments menys invasius, como és el repòs, el fred local, l’ús de colzeres o els antiinflamatoris (via oral o en pomada o gel). Un altre possibilitat son els analgèsics tòpics, como la capsaïcina o l’àrnica. Si després dels tractaments no hi ha una milloria pot intentar-se la rehabilitació (amb ones de xoc, ultrasons, exercicis,…) o les infiltracions amb corticoides. En les contades ocasions en les que després de tot això no hi ha resposta al tractament es pot valorar la cirurgia.

Trocanteritis

Què es la trocanteritis?
La trocanteritis o bursitis trocantèria  es una de les causes més freqüents de dolor als malucs. Està provocada por la inflamació de la bursa trocantèria. Una bursa es una bosseta plena de líquid que té la funció d’esmorteir el fregament entre els tendons i les óssos. Quan aquesta bossa s’inflama (a vegades per cops repetitius), provoca dolor en la part més externa i  superficial del maluc. Es tracta d’un dolor molest, d’intensitat canviant i que pot despertar per la nit al canviar de posició. Es un dolor, a diferencia del de l’artrosi, que pot no tenir relació amb la marxa i que pot aparèixer en repòs.

Com es diagnostica?
El diagnòstic de la trocanteritis es fa amb una bona historia clínica i exploració física. Les proves d’imatge no acostumen a ser necessàries. La dolor de la trocanteritis s’ha de diferenciar del provocat per l’artrosi de maluc o columna o per altres bursitis que poden aparèixer en zones properes, com les bursitis glúties.

Quin és el tractament?
El tractament va des de la termoteràpia local amb fred, a pomades/gels d’antiinflamatoris passant per analgèsics i  antiinflamatoris por via oral. La infiltració amb corticoides i/o anestèsics es una opció molt eficaç quant les mesures anteriors no funcionen. En algun cas concret la rehabilitació pot ser, també, d’ajuda.

Osteoporosi i metabolisme ossi

Llegir més

Lumbàlgia i cervicàlgia i patología de la columna

Llegir més

Tendinitis i patología de parts toves

Llegir més

Artitis reumatoide i altres conectivopaties

Llegir més

Gota i artropaties microcristalines

Llegir més

Artritis psoriàsica i espondilitis anquilosant

Llegir més

Artrosi i patologia denegerativa

Llegir més

Fibromiàlgia i altres enfermetats d'hipersensibilizació central

Llegir més