Prevalences de les principals malalties reumàtiques a Espanya

L’estudi epidemiològic EPISER és l’estudi de prevalença de malalties reumàtiques més important que realitza la Societat Espanyola de Reumatologia. És un treball molt exhaustiu i de molta fiabilitat per la seva complexa metodologia. Els seus resultats són molt valorats tant a nivell nacional com a nivell internacional. Finalment després d’uns 15 anys d’espera les dades s’han actualitzat i tenim prevalences de més malalties que en la passada edició d’EPISER. Aquestes dades són molt importants per què permeten veure i valorar la magnitud de la importància de les malalties reumàtiques.

En majors de 20 anys les prevalences han estat:

Artrosi lumbar 15,5%; Artrosi de genoll 13,9%; Artrosi cervical 10,1%;  Artrosi de mans 7,9%; Artrosi de maluc 5,2%; Gota 2,5%; Fibromiàlgia 2,4%; Fractura osteoporótica simptomàtica 1,8%; Artritis Reumatoide 0,9%; Artritis psoriàsica 0,6%; Espondilitis Anquilosant 0,4%; Síndrome de Sjögren 0,3% i Lupus 0,2%.

Per tant, encara que se’n parli poc, els problemes reumàtics presenten unes prevalences molt elevades en la població espanyola.

0 Comentaris

Leave a comment