Nou tractament per l’artritis reumatoide a l’any 2018

Per l’any 2018 s’espera l’aparició d’una nova terapia biológica pel tractament de l’artritis reumatoide. Es tracta de sarilumab (Kevzara®). Sarilumab es un anticòs monoclonal dirigit contra el complexe receptor de la IL-6 i per tant inhibeix aquesta via (via també bloquejada pel tocilizumab). A l’abril del 2017 l’Agència Europea del Medicament vasarilumab xeringa aprovar la seva comercialització, i s’espera que en els propers mesos finalment així sigui.

Sarilumab és un fàrmac que s’administra cada dos setmanes via subcutània i presenta dos possibles dosis (de 150 i 200 mg). És un anticòs amb una afinitat pel receptor molt elevada i ha demostrat ser eficaç en diferents escenaris: malalts en els que ha fracassat un primer fàrmac sintètic (com el metotrexate) i malalts en els que ja ha fracassat una teràpia biològica contra antiTNF. Entre els assajos clínics destaca l’estudi MONARCH, en que es compara Adalimumab (Humira®) contra sarilumab en monoteràpia (o sigui sense prendre metotrexate alhora) i en la majoria d’índexs i resultats comparats sarilumab és més eficaç que adalimumab.

Per tant esperem tenir aviat un nou fàrmac en l’arsenal terapèutic contra l’artritis reumatoide.