La síndrome seca i la síndrome de Sjögren

La sensació d’ulls o boca seca o cremant és molt habitual, especialment en gent gran. La causa principal de sequedat és l’atròfia i fibrosi de les glàndules productores de llàgrimes o salives degudes a l’edat. La segona causa més freqüent és l’ús de fàrmacs, especialment ansiolítics i antidepressius, encara que no són els únics.

La tercera causa és la síndrome de Sjögren, una afectació autoimmune que afecta les glàndules exocrines amb una prevalença del 0,39% a Espanya.

És molt important diferenciar entre síndrome sec i síndrome de Sjögren per que de vegades poden tenir pronòstics diferents. La síndrome de Sjögren és una malaltia autoimmune (les nostres pròpies defenses ataquen als nostres òrgans) que afecta principalment a les glàndules exocrines (treuen el seu producte cap a fora (com la saliva o les llàgrimes)), però que pot ser sistèmica i afectar qualsevol òrgan . Aquestes manifestacions poden ser greus, però afortunadament són molt poc freqüents i solen tenir tractament efectiu.

Durant anys hi ha hagut una gran discussió sobre com diagnosticar aquesta malaltia, i sobretot diferenciar-la de la síndrome sec (ja que el pronòstic, com hem dit, en ocasions pot ser diferent). En les dues últimes dècades s’han creat diferents criteris diagnòstics massa diferents entre ells. La clau del diagnòstic diferencial és que la síndrome de Sjögren és una malaltia autoimmune i han de poder demostrar-se aquestes alteracions immunològiques específiques.

Finalment l’any passat es van publicar uns criteris diagnòstics consensuats entre la societats americana i europea de reumatologia (EULAR / ACR) que incloïen la necessitat de demostrar aquesta afectació immunològica. Com poden observar a la figura, a part de la sequedat objectiva i subjectiva és necessària la presència d’anticossos específics (AntiRo i antiLa) i / o determinades alteracions en la biòpsia de glàndules salivals menors. Aquests nous criteris eren necessaris ja que el pronòstic de la síndrome sec i de la síndrome de Sjögren són diferents, a més aquest últim pot associar-se a altres malalties autoimmunes com la cirrosi biliar primària o la tiroïditis de Hashimoto.criteris sjogren

0 Comentaris

Leave a comment