Fibromiàlgia i altres enfermetats d’hipersensibilizació central

Fibromiàlgia

Què és la fibromiàlgia?
La fibromiàlgia es una síndrome caracteritzada per dolor crònic generalitzat que habitualment s’acompanya d’altres símptomes, com fatiga,  son no reparador, rigidesa articular, formiguejos…
És una patologia molt freqüent que afecta entre un 2 i un 6% de la població i afecta sobretot a dones.
Actualment  l’origen de la fibromiàlgia segueix essent un tema de debat científic. La teoria que actualment té més acceptació es la que la relaciona amb el trastorn d’angoixa generalitzada. Segons aquesta teoria, el binomi estrés crònic – contractura generalitzada provoca el mal, la fatiga y un son de mala qualitat i no reparador.  Tot això, lògicament, augmenta a la seva vegada l’estrès i la contractura reiniciant el cicle. Aquest pas a més a més comporta l’aparició de dolor crònic. Avui en dia està més que demostrat que el dolor crònic té un comportament fisiopatolòlogic diferent al mal agut, es presenta amb més intensitat davant el mateix estímul i afecta a una zona més ample i pot acompanyar-se de marejos, cansament, falta d’ànim, formiguejos, mal de cap, dèficits cognitius (sensació de pèrdua de memòria, dèficits de concentració…) i un llarg etcètera. A més a més d’aquesta, es discuteixen altres teories per explicar l’origen de la fibromiàlgia: un dèficit de determinades substàncies, o una patologia reactiva a una infecció prèvia, també s’ ha postular que podria ser una reacció d’hipersensibilitat, es a dir una espècie d’al·lèrgia.

Que li pot oferir el reumatòleg?
El primer, un  diagnòstic acurat. No es infreqüent que les malaltes amb fibromiàlgia estiguin mesos o anys patint símptomes sense conèixer la causa dels mateixos, pel que moltes vegades, el mateix diagnòstic ja és un alleujament.
Es molt important realitzar un bon diagnòstic diferencial, ja que existeixen altres patologies que comparteixen símptomes molt similars, com son l’hipotiroidisme, algunes miopaties, infeccions o estats de depressió o angoixa.
I finalment el tractament. L’objectiu, en el tractament de la fibromiàlgia serà lluitar pel control  dels símptomes i el manteniment de la qualitat de vida. És bàsic entendre la malaltia i les seves diferents manifestacions clíniques. El tractament no farmacològic és el més important,  aprendre a conviure o evitar l’estrès o l’angoixa i sobretot realitzar de manera habitual exercici suau. També poden ajudar els massatges i l’aplicació de calor local. El tractament farmacològic pel control del dolor, la milloria de la son i el cansament es basa en analgèsics, antidepressius i ansiolítics.

Osteoporosi i metabolisme ossi

Llegir més

Lumbàlgia i cervicàlgia i patología de la columna

Llegir més

Tendinitis i patología de parts toves

Llegir més

Artitis reumatoide i altres conectivopaties

Llegir més

Gota i artropaties microcristalines

Llegir més

Artritis psoriàsica i espondilitis anquilosant

Llegir més

Artrosi i patologia denegerativa

Llegir més

Fibromiàlgia i altres enfermetats d'hipersensibilizació central

Llegir més