Es cura l’artritis reumatoide?

Es cura l’artritis reumatoide?

Un dels paradigmes de l’artritis reumatoide és que es tracta d’una malaltia crònica que pot aturar-se, pot dormir-se, però no pot curar-se. Això continua essent així, però potser no ho és al 100%. Un article recentment publicat a la revista Annals of Rheumatic Diseases, actualment la més valorada a nivell mundial, estudia aquest tipus de malalts. Els autors expliquen que d’una sèrie de 941 malalts amb artritis reumatoide amb anticossos específics positius (factor reumatoide o anticossos antipèptid citrulinats)(per tant sembla que artritis reumatoide de debò) en tenen 95 que no tenen símptomes des de fa anys i que no estan essent tractats fa anys. Aproximadament un 10%. L’estudi intenta valorar si en aquests malalts desapareix el factor reumatoide o els anticossos antipèptid citrulinat. La conclusió es que no hi ha canvis, i per tant, la desaparició del anticòs no ha de ser un objectiu terapèutic. La reflexió sobre la curació o no de la malaltia m’ha fet revisar els nostres arxius, on també tenim entre un 5 i un 10% de malalts que han patit la malaltia i que ara no tenen inflamació sense tractament.

Per tant encara que el missatge continua essent de que l’artritis reumatoide no es cura (però que sí que la podem controlar), sí que hi ha una petita esperança d’entre un 5 i un 10%. El primer pas ara serà buscar les característiques específiques d’aquests malats per diferenciar-los dels altres .