Com el pot ajudar el reumatòleg?

El diagnòstic de les malalties reumàtiques es basa principalment en la història clínica i l’exploració física, amb això, la majoria de vegades  acotarem tant que limitarem el diagnòstic diferencial a poques malalties. Les exploracions complementàries com analítiques, radiografies o altres proves d’imatge poden servir d’ajuda per arribar al diagnòstic definitiu.
El reumatòleg és el metge més ben preparat per arribar al diagnòstic, portar el maneig de la malaltia i trobar el remei més adequat en les diferents malalties reumàtiques.

metgeDurant la darrera dècada, gràcies al coneixement de les alteracions del sistema immune i dels sistema inflamatori del malalt reumàtic, s’han aconseguit crear tractaments específics que han canviat radicalment el pronòstic de les malalties sistèmiques reumàtiques. Aquests tractaments ens permeten en molts casos mantenir la malaltia absolutament aturada, oferint al malalt un altíssima qualitat de vida. En altres patologies, com la gota, l’aprenentatge de com funciona la malaltia ens ha permès dissenyar estratègies de tractament per arribar a la curació de la malaltia.
En altres malalties l’objectiu del tractament serà alleujar els símptomes, especialment la inflamació i el dolor i millorar la qualitat de vida. En la majoria de casos serà bàsic el coneixement que tingui el propi pacient de la malaltia, l’exercici físic i els programes d’autocura.