Càncer i artritis reumatoide

Ahir dilluns 4 de febrer es va celebrar el dia Mundial contra el Càncer. Afortunadament i gràcies a l’avenç en els tractaments, protocols i maneig d’aquestes patologies la supervivència ha augmentat espectacularment i ja arriba al 60%. L’artritis reumatoide és una patologia inflamatòria crònica en que s’ha vist que hi pot haver un augment d’aquestes malalties, especialment linfoma, càncer de pulmó i de cèrvix. Els reumatòlegs cada cop més ens trobem amb malalts amb artritis reumatoide, que han patit un càncer i que l’han superat. Davant aquests malalts sempre hi ha el dubte sobre si es possible iniciar o tornar a iniciar una teràpia biològica, ja que aquests tractaments actuen sobre el sistema immune que és el que ens protegeix contra les neoplàsies. Hi ha molt poques dades sobre aquests malalts, ja que són sistemàticament exclosos dels assajos clínics, i la prudència mèdica (primum non nocere) fa que en aquestes situacions s’utilitzin amb molta cautela.

Fa pocs mesos la revista Current Opinion in Rheumatology, una de les revistes líders en reumatologia, va publicar una revisió sobre el tema titulada “El tractament de l’artritis reumatoide en malalts amb història de càncer”. En aquesta revisió s’utilitzaven dades dels registres britànics, alemany i danès de malalts amb artritis reumatoide i s’analitzaven diferents metaanàlisis que han estudiat el tema. La conclusió final es que ni les teràpies antiTNF ni rituximab sembla que augmentin el risc d’una recaiguda de la neoplàsia. No hi ha encara prou dades per valorar les teràpies biològiques que s’han comercialitzat després, però no sembla que els resultats hagin de ser diferents.

A pesar de l’optimisme de la noticia, cada cas, cada malalt, ha de ser valorat de forma individual i de forma conjunta metge-malalt decidir quina és la decisió més adequada.