Artritis psoriàsica i espondilitis anquilosant

Artritis psoriàsica

Què és l’artritis psoriàsica?
L’artritis psoriàsica es una inflamació de las articulacions que es presenta en alguns malalts que pateixen psoriasis a la pell (aproximadament en un 10%) o que tenen algun familiar de primer grau amb psoriasis.
Es tracta d’una malaltia crònica que evoluciona de manera irregular al llarg de la vida, podent  alternar temporades de poca activitat o  inclús d’ inactivitat amb altres amb  inflamació i dolor més continus. L’artritis psoriàsica pot provocar inflamació en altres parts de l’aparell locomotor com tendons o lligaments. També pot associar-se a malalties de l’aparell digestiu i de l’ull.

Clàssicament s’han definit cinc tipus de artritis psoriàsica segons les articulacions afectades :
♦ Artritis oligoarticular: afecta un petit número d’articulacions, que  solen ser articulacions grans (genolls, turmells, colzes…), majoritàriament a extremitats inferiors. Es la forma mes freqüent.
♦ Artritis psoriàsica de les interfalàngiques distals de las mans. Quan l’artritis psoriàsica es presenta així es difícil de diferenciar de l’artrosis de mans.
♦ Artritis simètrica de petites articulacions. Clínicament molt semblant a l’artritis reumatoide.
♦ Artritis mutilans, que es molt poc freqüent, però destructiva i deformant.
♦ Artritis que afecta a la columna i articulacions de la pelvis o sacroilíaques. Seria com una espondilitis anquilosant amb psoriasis.

Pot ser que l’artritis psoriàsica afecti a gent sense psoriasis, encara que no es el més habitual, pot presentar-se abans l’artritis que la psoriasis.

Que li pot oferir el reumatòleg?
A l’artritis psoriàsica, es de suma importància fer un bon diagnòstic ja que en ocasions no es fàcil diferenciar-la d’una artritis reumatoide o d’una artrosis de mans, malalties amb pronòstics i tractaments molt diferents. El reumatòleg es l’especialista en el diagnòstic i tractament dels diferents tipus d’artritis.
A pesar de ser l’artritis psoriàsica una malaltia crònica (sense cura definitiva), existeixen en l’actualitat múltiples tractaments que poden controlar-la del tot, oferint al pacient una vida sense dolor i sense problemes funcionals (como no estar malalts). Aquests tractaments van des dels antiinflamatoris a  fàrmacs modificadors de la malaltia (com el metotrexato, la leflunomida…) o  teràpies biològiques. Les diferents opcions terapèutiques es valoren depenent de las característiques del malalt i de la seva artritis psoriàsica.
A més a més hi ha actualment grans avenços en el tractament de l’artritis psoriàsica, amb diversos fàrmacs que estan finalitzant els assajos clínics amb resultats molt esperançadors.

Espondilitis anquilosant

Què és l’espondilitis anquilosant?
L’espondilitis anquilosant es la inflamació de les articulacions de la columna vertebral. En aquesta malaltia les articulacions vertebrals tendeixen a soldar-se provocant limitació, (anquilosant ve de la paraula grega ankylos que significa soldadura). Inicialment aquesta  malaltia provoca dolor, sobretot  lumbar o en natges i en la seva progressió provoca limitació de la mobilitat.
El dolor de l’espondilitis anquilosant es de característiques inflamatòries, es a dir que millora amb el moviment i empitjora amb el repòs. Típicament el dolor lumbar, o de natges  sol despertar al pacient avançada la nit. Es un dolor que a més a més sol millorar bastant amb els antiinflamatoris convencionals.
L’espondilitis a més a més, pot afectar articulacions fora de la columna i inclús tenir afectació extraarticular. La més específica es l’afectació dels ulls, inflamant l’úvea, la capa mitja de l’ull. De manera excepcional pot afectar altres òrgans com el cor, l’aparell digestiu o els pulmons.
No sabem exactament per què es produeix aquesta malaltia, però sí que es sap que la genètica juga un paper bàsic. Les persones amb el gen HLAB27 positiu tenen un major risc de patir-la.
L’espondilitis anquilosant es una malaltia freqüent, es calcula que apareixen uns 7 nous casos  per cada 100.000 habitants a l’any. Habitualment apareixen en barons entre els 20 i els 40 anys d’edat.

Què li pot oferir el reumatòleg?
El reumatòleg es l’especialista en el diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia. L’espondilitis anquilosant pot plantejar alguna dificultat en el seu diagnòstic degut a que el seu símptoma inicial, la lumbalgia, es una entitat molt freqüent. A més a més, el lumbago en l’espondilitis anquilosant lleu pot ser episòdic, molestant uns dies i desapareixent temporalment. Això pot portat a retardar el diagnòstic correcte. Un tractament precoç és bàsic en aquests malalts, per evitar limitació de la mobilitat de l’esquena, pel que davant la sospita d’aquesta patologia és molt important ser visitat per un especialista.
El tractament habitual d’aquesta malaltia son els antiinflamatoris, l’exercici físic (natació especialment) i la rehabilitació. En els casos en que no siguin prou efectius existeixen altres tractaments. L’aparició fa poc més d’una dècada de les teràpies biològiques ha canviat completament, i a millor, el futur d’aquests malalts.

Espondiloartropaties secundàries

Què són les espondiloartropaties secundàries a una malaltia inflamatòria intestinal?
Dins de la família de les espondiloartropaties (que inclouen l’artritis psoriàsica o a la espondilitis anquilosant) trobem també les espondiloartropatíes secundàries a una malaltia intestinal inflamatòria, com la malaltia de Crohn o la Colititis Ulcerosa. Els malalts afectes d’aquestes dos malalties poden patir també inflamació de les articulacions, especialment de la pelvis i de la columna vertebral. Presenten una malaltia molt semblant (o igual) a l’espondilitis anquilosant.
Com en aquests malalts la càrrega genètica (mitjançant el gen HLAB27) es molt important. A més a més el tractament és el mateix que el de l’espondilitis anquilosant. La gran “avantatja” es que molts dels tractaments d’aquesta espondiloartropatía son els mateixos que els utilitzats per a la Colitis Ulcerosa o el Crohn.

Osteoporosi i metabolisme ossi

Llegir més

Lumbàlgia i cervicàlgia i patología de la columna

Llegir més

Tendinitis i patología de parts toves

Llegir més

Artitis reumatoide i altres conectivopaties

Llegir més

Gota i artropaties microcristalines

Llegir més

Artritis psoriàsica i espondilitis anquilosant

Llegir més

Artrosi i patologia denegerativa

Llegir més

Fibromiàlgia i altres enfermetats d'hipersensibilizació central

Llegir més